Hồ sơ năng lực

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính, xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra sôi động ở các cấp độ khác nhau, cùng với trào lưu hợp nhất, sát nhập, thôn tính, tiếp quản....xác định giá trị doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Xem tiếp »

ẢNH ĐẸP